TIN TỨC - SỰ KIỆN

DOANH NHÂN CƠ ĐỐC HỌ LÀ AI ? (PHẦN 1)

Doanh Nhân Cơ Đốc là ai ? Đức Chúa Trời nói gì về Kinh doanh! Giới thiệu kinh doanh như là công tác Truyền giáo.

Kinh doanh cơ đốc như là công tác truyền giáo. Sự diễn giải khác thường được sử dụng là ‘Kinh doanh được biến đổi’‘Những công ty với sứ mệnh vĩ đại’ và ‘Kinh doanh thuộc về vương quốc’.

CUỘC ĐỜI VÀ TIỀN BẠC CẢ HAI ĐỀU THUỘC CHÚA

Cả hai điều có sứ mệnh và cần sử dụng đúng cho một mục đích thiên thượng của Đức Chúa Trời…Đức Chúa Trời ban cho bạn tài chính để phục vụ Ngài bằng tất cả tình yêu mà bạn có – đừng chia sẻ tình yêu cao đẹp đó để yêu mến tiền bạc vì nó chỉ là một trong số những phước hạnh nhỏ bé đến từ Đức Chúa Trời.

QC trang tintuc 3 THANG UY TRADING QC su kien 2 QC nha khoa tin tuc My Career Tintuc QC su kien tin tuc 3 QC may khuyet tan QC trang trong 1