Khải tượng

Khải tượng của chúng tôi:
 
Tất cả nam nữ trong phong trào của chúng tôi đều kinh nghiệm: 

* Sức mạnh của Một Thiên Chúa 

* Giá trị của Một Con Người

* Đòn bẩy của Một Nhóm 

Để có kết quả sinh ra bông trái thuộc linh giữa các doanh nhân khắp thế giới.  
QC trang tintuc 3 THANG UY TRADING QC su kien 2 QC nha khoa tin tuc My Career Tintuc QC su kien tin tuc 3 QC may khuyet tan QC trang trong 1