Huấn luyện

Chúng tôi tham gia huấn luyện

Chúng tôi tham gia huấn luyện để truyền đạt những kinh nghiệm tích lũy được trong kinh doanh và trong sự trải nghiệm kết nối với Thiên Chúa và với người khác cho thế hệ kế tiếp.

Đường dẫn để tải tài liệu, tệp tin, phim ảnh về huấn luyện có thể được chỉ dẫn đường link sau đây.


Tải video về huấn luyện viên và Brock tại đây

Tải sách điện tử về ngôn ngữ cơ thể ở đây

Tải video về NÂNG CAO SỨC MẠNH BẢN THÂN ở đây

Tải video về GIỚI HẠN CHIỀU DỌC (Vertical Limit) ở đây

Tải video về BÀI HỌC VỀ LOÀI NGỖNG ở đây

- Tải video BÍ QUYẾT TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO ở đây

Tải video ĐẦU TƯ NHƯ CHA GIÀU ở đây

THANG UY TRADING QC huan luyen 2 QC huan luyen 3 QC huan luyen 4 QC nha khoa huan luyen QC Huan Luyen 1