GIỚI THIỆU – CBMC INTRODUCTION

CBMC là viết tắt cho “Kết Nối Doanh Nhân Cơ Đốc”. Chúng tôi ở trong mục vụ với sứ mệnh trình bày Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa đến những doanh nhân, những người có nghiệp vụ chuyên môn trong nơi làm việc,và phát triển Doanh Nhân Cơ Đốc để thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu.

Sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều kết luận rằng có một cái gì đó ở phía sâu hơn cuộc sống. Tất cả mọi thứ có thể hoàn hảo, nhưng chúng ta tự hỏi phải chăng mình có tất cả điều này là để sống. Tại CBMCchúng tôi tin rằng bí quyết để giải quyết sự không thỏa lòng nằm trong việc kết nối. Bằng cách kết nối với Thiên Chúa và những người khác, chúng ta có thể trải nghiệm sự thỏa mãn lấp đầy cuộc sống của chúng ta với nhiều ý nghĩa.

Trong CBMC, Doanh Nhân Cơ Đốc kết nối những người khác đến với Chúa Giê-xu, và nhờ vào ân điển của Ngài, họ kết nối với các doanh nhân khác từ tất cả các tầng lớp trong xã hội. Các thành viên đa dạng của chúng tôi chia sẻ mong muốn chung là làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ với Thiên Chúa, và trên đường đi này, họ trả lời sự kêu gọi đến nói với người khác về sự đầy đủ trọn vẹn mà họ đã phát hiện thông qua Chúa Jêsus. Bởi vì khi họ làm, mọi thứ dường như để kết nối.

 

KHẢI TƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI 

 

Tất cả nam nữ trong phong trào của chúng tôi đều kinh nghiệm:
Quyền Năng Của Thiên Chúa
Giá Trị Của Một Con Người
Đòn Bẩy Của Một Nhóm
Để có kết quả sinh ra bông trái thuộc linh giữa các doanh nhân khắp thế giới.

Our Vision:
For all Men and Women in our Movement to Experience:
The Power of One God

The Value of One Man
he Leverage of One Team
Resulting in Spiritual Reproduction among Businessmen throughout the World.

 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI  

 

Để trình bày Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa đến những người doanh nhân hay người có nghiệp vụ chuyên môn trong nơi làm việc, và phát triển Doanh Nhân Cơ đốc để thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus.

 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI – OUR CORE VALUE

Tính ưu việt của Đấng Christ: Sự gần gũi thân mật với Chúa Giê-xu Christ là tối quan trọng, và tất cả những gì chúng tôi làm phải bắt nguồn từ sự sống của chúng tôi trong Chúa Giê-xu Christ và sự sống của Ngài trong chúng tôi.

Mối quan hệ Đời sống đến Đời sống: Chúng tôi coi trọng tiến trình cam kết những mối quan hê cá nhân với nhau cho mục đích truyền giảng Phúc âm và môn đệ hóa.

Đồng đội: Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi làm việc cùng nhau trong đồng đội để nhân rộng lên những gì Ngài muốn thực hiện thông qua chúng tôi.

Sinh trưởng các thế hệ thuộc linh: Mục tiêu của quá trình môn đệ hóa là sinh sôi nảy nở thuộc linh cho đến các thế hệ thứ 3, thứ 4 và hơn thế nữa.

CBMC được dựa trên tập hợp các giá trị cốt lõi đơn giản nhưng sâu sắc nầy. Chúng được xem như là các nguyên tắc hướng dẫn không lay chuyển để hướng dẫn chúng tôi. Để giải thích thêm giá trị cốt lõi của chúng tôi, xin đọc thêm dưới đây.

Tính ưu việt của Đấng ChristSự gần gũi với Chúa Giê-xu là tối quan trọng, do vậy chúng tôi nhận ra rằng mục vụ chảy thông qua các nhà lãnh đạo thuộc linh, là những người tận hiến cho Đấng Giê-xu và cho sự cầu nguyện. Tất cả những gì chúng tôi làm phải bắt nguồn từ sự sống của chúng tôi trong Chúa Giê-xu và sự sống của Ngài trong chúng tôi. “Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em là niềm hi vọng của vinh quang. Chúng tôi rao giảng về Ngài, khuyên và giảng dạy tất cả mọi người với tất cả sự khôn ngoan, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ” (Cô-lô-se 1:27-28).

Mối quan hệ Đời sống đến Đời sống: Chúng tôi coi trọng tiến trình cam kết những mối quan hê cá nhân với nhau cho mục đích truyền giảng Phúc âm và môn đệ hóa. Phao-lô nói về hội thánh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:8, “Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ cho anh em không những Tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao”.

Cũng như Phao-lô chia sẻ cuộc sống của mình với Ti-mô-thê vì lợi ích của phúc âm, chúng tôi tin rằng trong việc xây dựng mối quan hệ theo thứ tự mà chúng ta có thể chia sẻ cuộc sống của chúng ta với những người đang có nhu cầu, chăm sóc cho họ tận tụy nhiều thời gian vì lợi ích của phúc âm.

Đồng đội: Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi làm việc cùng nhau trong đồng đội để nhân rộng lên những gì Ngài muốn thực hiện thông qua chúng tôi. Hai hay nhiều người hiệp lại với một nổ lực ra ngoài sẽ sinh ra một đội có điểm nhấn quan trọng là mối quan hệ và sứ mệnh.

Sứ mệnh của chúng tôi là đến với con người trọn vẹn. Chúng tôi tìm cách giúp đỡ người chồng và người vợ. Điều này cần thiết để có được một mối quan hệ tăng trưởng nhằm duy trì một mục vụ có kết quả. “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình……. một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt” (Truyền đạo 4:9,12).

Sinh trưởng các thế hệ thuộc linh: Mục tiêu của quá trình môn đệ hóa là sinh sôi nảy nở thuộc linh cho đến các thế hệ thứ 3, thứ 4 và hơn thế nữa. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong 2 Ti-mô-thê 2:2“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác”.

Chúng tôi cố gắng thực hiện lời hứa của Chúa trong Ê-sai 60:22 “ Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó !”

GIỚI THIỆU CBMC VIỆT NAM – ANH LÊ PHƯƠNG NAM

QC gioi thieu Nha khoa Gioithieu nha khoa gioithieu nha hang chay gioi thieu My career gioithieu Phytomix gioithieu Clift gioi thieu Khuyet tan gioi thieu Mui ne gioi thieu