GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU – CBMC INTRODUCTION

CBMC là viết tắt cho “Kết Nối Doanh Nhân Cơ Đốc”. Chúng tôi ở trong mục vụ với sứ mệnh trình bày Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa đến những doanh nhân, những người có nghiệp vụ chuyên môn trong nơi làm việc,và phát triển Doanh Nhân Cơ Đốc để thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu.

QC gioi thieu Nha khoa Gioithieu nha khoa gioithieu nha hang chay gioi thieu My career gioithieu Phytomix gioithieu Clift gioi thieu Khuyet tan gioi thieu Mui ne gioi thieu