Doanh Nhân Cơ Đốc CBMC VIETNAM Hứa Huệ Tuyết

Doanh Nhân Hứu Huệ Tuyết

Tôi xuất thân trong một gia đình Phật Giáo. Nhưng trong giai đoạn đất nước còn khó khăn  từ những năm 1980, tôi được Chúa cứu và trở thành người Công Giáo hơn 30 năm. Nhưng tôi thật sự biết Tin lành của Chúa từ khi say mê đọc Kinh Thánh và gặp gỡ nhiều anh em, chị em  là Mục Sư và Cơ Đốc nhân.

Chúa lại sắp xếp cho tôi cơ hội được gặp nhiều doanh nhân cơ đốc CBMC nhiều nước tại TP. HCM và TP. Orlando – Mỹ.

Tôi thật sự được khích lệ vì tấm lòng của những người rất thành công trên thương trường nhưng lại hết sức khiêm nhườngvà tin kính  Chúa. Tôi gặp lại rất nhiều “Abraham” của thời đại, được Chúa ban ơn phước, trưởng thành từ  thưở  hàn vi, rồi lại, từ bỏ tất cả, đi vào một ngã rẽ mới- theo lời kêu gọi của Chúa, vượt qua rât nhiều thử thách, giữ sự công chính trong kinh doanh, tin vào sự thành tín của Chúa và gặt hái được một kết quả thật tốt đẹp như Abraham có I-sắc sau 25 năm bền đõ chờ đợi

Tiêu chí của tôi học trong Kinh Thánh là: Ai trung tín trong việc rất nhỏ,cũng trung tín trong việc lớn.

QC blog doanh nhan THANG UY TRADING QC doanh nhan co doc QC nha khoa doanh nhan QC tong cac trang QC doanh nhan co doc 1 QC doanh nhan 4 QC trang Doanh nhan khuyet tan anh sao QC doanh nhan 7