NHỮNG YÊU CẦU THÁNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Liệu có đặc quyền nào tuyệt vời hơn được gọi là một người lãnh đạo trong Hội Thánh của Đấng Christ? Hội Thánh là Thân thể, là Vị hôn thê, là Ngôi đền của Thánh Linh, là Bầy chiên, là Quân đội và cũng là Gia đình của Ngài.
\r\nCó trách nhiệm nào lớn lao hơn công tác dẫn dắt Hội Thánh của Ngài?

Đó là lý do tại sao mà Lời Chúa được đặt trước chúng ta một yêu cầu đầy thử thách đối với việc lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành. Các tiêu chuẩn này rất cao và đúng đắn, không chỉ vì lợi ích cho sự tồn tại lâu dài của Hội Thánh mà còn vì lợi ích cho sự tồn tại lâu dài của người lãnh đạo.

\r\n\r\n

Bốn điều kiện đó là:
\r\nCác đoạn Kinh Thánh chính thể hiện rõ yêu cầu đối với người lãnh đạo là: 1Ti-mô-thê 3:1-13, 2Ti-mô-thê 2:1-13, Tít 1:5-9, Công vụ các Sứ đồ 6:1-6, Xuất Ê-díp-tô 18:21-22. Các tiêu chuẩn được nêu ra trong những đoạn này có thể được tóm tắt trong bốn từ: Cam kết, Niềm tin, Năng lực và Nhân cách.

\r\n\r\n

Cam kết: Có phải những người lãnh đạo cam kết một cách rõ ràng với Đấng Christ rằng Ngài là Cứu Chúa và Chủ của mình? Liệu trong tất cả mọi sự anh ta có niềm khao khát được biết Ngài không? Dù rằng tính cách khác nhau của chúng ta thể hiện niềm khao khát khác nhau, phải có bằng chứng của một ngọn lửa đang cháy trong chính chúng ta, ngọn lửa thể hiện niềm mong muốn để biết và tuân theo Đấng Chịu Đóng Đinh và Đã Phục Sinh.

\r\n\r\n

Niềm tin: Người lãnh đạo đã truyền đạt rõ ràng và xác tín về Đức Chúa Trời là ai, con người là ai, bản chất thật của Hội Thánh là gì và đặc biệt là về ý nghĩa về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu chưa? Họ có đang học hỏi để biết bản chất thực sự đổi mới tâm linh? (Rô-ma 12:2).

\r\n\r\n

Họ có mang suy nghĩ của một con dân Chúa trong mọi chiều hướng cuộc sống như tiền bạc, thời gian, tình dục, gia đình và giải trí không? Vì lí do này, Phao-lô cảnh báo về việc trở thành lãnh đạo quá nhanh. Vì cam kết và niềm tin là hai thứ cần thời gian để làm sâu sắc thêm.

\r\n\r\n

Năng lực: Những người lãnh đạo có biết làm thế nào để đọc và nghiên cứu Kinh Thánh không? Họ có thể giúp đỡ những người khác tự học Kinh Thánh? Người lãnh đạo đã được ban cho những ân tứ thích hợp từ Đức Thánh Linh chưa? (1 Cô-rinh-tô 12:12-31, Rô-ma 12:3-8).

\r\n\r\n

Họ đã biết cách sử dụng ân tứ của mình? Họ có thể giúp đỡ những người khác nhận thức và triển khai những ân tứ đã được giao phó cho những người đó không? Họ có những khả năng cần thiết liên quan đến vị trí này chưa? Các mối quan hệ của họ đã biểu lộ sự liêm chính vẹn toàn và tình yêu thương của Chúa Giê-xu chưa, đặc biệt là trong gia đình họ, với vợ/chồng, con cái? (2 Ti-mô-thê 3: 5). Nước Đức Chúa Trời rất công chính; đòi hỏi cần có các mối quan hệ đúng đắn.

\r\n\r\n

Nhân cách: Những người lãnh đạo đã tiếp thu và phát huy nhân cách của Chúa Giê-xu chưa? Một người nào đó hẳn đã quan sát một cách sắc sảo và chỉ ra rằng: “Giống Chúa không có nghĩa là phải hoàn hảo, mà là hướng đến sự hoàn hảo”. Có phải những nhà lãnh đạo tiềm năng đang ngày càng tới gần hơn, gần hơn nữa với chân dung của Đấng Christ không? Điều cuối cùng trong danh sách các yêu cầu về việc lãnh đạo là nhân cách. Họ đã thể hiện được sự tự kiểm soát, sự hiếu khách, sự hòa nhã (kiểm soát sự tức giận), khao khát tìm kiếm sự thánh thiện và tiết độ chưa? Họ đã chết về cái tôi, ham thích kiểm soát và mê đắm tiền bạc chưa? Họ đã trung thành với người họ kết hôn chưa (“chồng của một người vợ”)?

\r\n\r\n

Cần lưu ý rằng lời Chúa trong 1 Ti-mô-thê 3: 4 đòi hỏi một nhà lãnh đạo “giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn” không phải là một tiêu chuẩn hoàn hảo. Bố mẹ dù có tuyệt vời đến mấy cũng vẫn có những đứa con không vâng lời (xem Lu-ca 15). Mối quan tâm của Phao-lô là những người lãnh đạo đã tận dụng hết sức lực và thời gian để dạy dỗ con em mình chưa.
\r\nThế còn “không chỗ trách được” là gì? Mấu chốt là các nhà lãnh đạo cần trở nên những người Chúa đẹp lòng. Điều này nghĩa chúng ta không bị kết án một khi đã xưng tội, ăn năn tội lỗi, thất bại của chúng ta và tìm kiếm Ngài, để bởi ân sủng, chúng ta ngày một trưởng thành hơn.
\r\nCác yêu cầu Thánh của một nhà lãnh đạo là Cam kết, Niềm tin, Năng lực, và Nhân cách. Quan trọng nhất trong số này là Nhân cách.

THANG UY TRADING QC trang trong 2