KHẢI TƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI

QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

GIÁ TRỊ CỦA MỘT CON NGƯỜI

ĐÒN BẨY CỦA MỘT NHÓM

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CUỘC ĐỜI VÀ TIỀN BẠC CẢ HAI ĐỀU THUỘC CHÚA

Cả hai điều có sứ mệnh và cần sử dụng đúng cho một mục đích thiên thượng của Đức Chúa Trời…Đức Chúa Trời ban cho bạn tài chính để phục vụ Ngài bằng tất cả tình yêu mà bạn có – đừng chia sẻ tình yêu cao đẹp đó để yêu mến tiền bạc vì nó chỉ là một trong số những phước hạnh nhỏ bé đến từ Đức Chúa Trời.

[…]

DOANH NHÂN CƠ ĐỐC HỌ LÀ AI ? (PHẦN 1)

Doanh Nhân Cơ Đốc là ai ? Đức Chúa Trời nói gì về Kinh doanh! Giới thiệu kinh doanh như là công tác Truyền giáo.

Kinh doanh cơ đốc như là công tác truyền giáo. Sự diễn giải khác thường được sử dụng là ‘Kinh doanh được biến đổi’‘Những công ty với sứ mệnh vĩ đại’ và ‘Kinh doanh thuộc về vương quốc’.

[...]

5 DOANH NGHIỆP CƠ ĐỐC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

5 Doanh Nghiệp Cơ Đốc Hàng Đầu Thế Giới

Các bạn đều biết đến những doanh nghiệp Cơ Đốc hàng đầu như Chick-fil-A và Hobby Lobby. Nhưng còn về những doanh nghiệp nhỏ hơn đang hoạt động trong các lĩnh vực mang tính đổi mới, giống như việc bắt đầu một công ty café mà chỉ thuê những người có tiền án phạm pháp, thì sao?
\r\nDưới đây là 5 doanh nghiệp mang tính đổi mới được khởi nghiệp bởi các doanh nhân Cơ Đốc.

[...]