#mk-edge-slider-59271c1d2f3cf { background-color: #000000; }

CBMC VIETNAM

Doanh nhân cơ đốc CBCMC Vietnam

CBMC là viết tắt cho “Kết Nối Doanh Nhân Cơ Đốc”. Chúng tôi ở trong mục vụ với sứ mệnh trình bày Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa đến những doanh nhân, những người có nghiệp vụ chuyên môn trong nơi làm việc, và phát triển Doanh Nhân Cơ Đốc để thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu.

Sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều kết luận rằng có một cái gì đó ở phía sâu hơn cuộc sống. Tất cả mọi thứ có thể hoàn hảo, nhưng chúng ta tự hỏi phải chăng mình có tất cả điều này là để sống. Tại CBMC, chúng tôi tin rằng bí quyết để giải quyết sự không thỏa lòng nằm trong việc kết nối.

Bằng cách kết nối với Thiên Chúa và những người khác, chúng ta có thể trải nghiệm sự thỏa mãn lấp đầy cuộc sống của chúng ta với nhiều ý nghĩa.

.button-59271c1d31ebf { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-59271c1d31ebf { background-color:#f97352; } .mk-button.button-59271c1d31ebf.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.full-width-59271c1d3042d { min-height:100px; padding:55px 0 55px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--59271c1d3042d { background-position:center center; background-repeat:repeat; position: fixed;; } .full-width-59271c1d3042d .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-59271c1d3042d .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }
.full-width-59271c1d321b4 { min-height:100px; padding:40px 0 0px; margin-bottom:0px; background-color:#f9fafc; } #background-layer--59271c1d321b4 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-59271c1d321b4 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-59271c1d321b4 .mk-blog-view-all { background-color: #f9fafc !important; }

TIN TỨC – SỰ KIỆN

BLOG DOANH NHÂN

GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN CƠ ĐỐC

CBMC VIETNAM

Nếu bạn được Thiên Chúa kêu gọi, cảm động và đồng ý với tất cả những điều trên, chúng tôi mời bạn gia nhập và cùng tham gia hoạt động với chúng tôi, cùng đóng góp và xây dựng CBMC Việt Nam ngày một tốt hơn trong ý muốn của Chúa, ảnh hưởng và đem lại sự sống đời đời cho nhiều người, góp phần mở rộng Vương quốc Đức Chúa Trời và cho sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời chúng ta.

.full-width-59271c1d34a30 { min-height:55px; padding:19px 0 21px; margin-bottom:33px; background-color:#f9fafc; } #background-layer--59271c1d34a30 { background-image:url(http://cbmcvietnam.com/wp-content/uploads/2014/09/temp4.jpg); background-position:center top; background-repeat:no-repeat; ; } .full-width-59271c1d34a30 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-59271c1d34a30 .mk-blog-view-all { background-color: #f9fafc !important; }

Start typing and press Enter to search